Predikan av Ritu Ylipahkala

1 november 2014

Ritu Ylipahkala besökte finska filadelfia och predikade vid fyra tillfällen.